14/8/2021
Dostihové závodiště Pardubice
MENU Co uvidíte

Spolek Sdružení přátel vodicích psů


Spolek Sdružení přátel vodicích psů, z. s. sdružuje několik lidí, kterým nebyl dán dar zraku a jejich očima se stávají vodicí psi. Členy spolku jsou nejen zrakově znevýhodnění ale také obyčejní lidé tzv. "koukavci", kteří připravují pro všechny členy řadu akcí poznávacích, vzdělávacích a společenských. Společně prezentují také nenahraditelnou pomoc vodicích psů. Letos nebudou chybět na Pardubickém závodišti v rámci Friends festivalu...