10/8/2024
Dostihové závodiště Pardubice
MENU Praktické

Co nedělat


  • Nebrat žádné zbraně jakéhokoliv druhu, psychotropní látky, předměty ohrožující bezpečnost, pyrotechnické předměty - už tak tam zbraní bude dost
  • Je zakázána jakákoliv distribuce  propagačních materiálů bez svolení organizátorů
  • Pořadatel neodpovídá za škodu na majetku či zdraví účastníků, pokud není tato škoda zaviněná porušením právních předpisů pořadatelem a v přímé souvislosti s tímto porušením
  • Podrobnější podmínky naleznete v sekci Podmínky účasti na festivalu