14/8/2021
Dostihové závodiště Pardubice
MENU Praktické

Podmínky účasti na festivalu


Podmínky účasti na festivalu Friends Fest

Zakoupením vstupenky nebo obdržením identifikačního náramku je uzavřena mezi účastníkem a pořadatelem festivalu Friends Agency s.r.o., sídlem Poděbradská 292, 530 09 Pardubice, smlouva o účasti na festivalu Friends Fest. Každý návštěvník festivalu obdrží po předložení vstupenky při vstupu na festival identifikační náramek (na zápěstí ruky), který ho opravňuje ke vstupu do areálu a nahrazuje vstupenku. S platným nepoškozeným identifikačním náramkem na zápěstí může účastník areál festivalu opustit a opět se do něj vrátit a to třeba i opakovaně.

Účastník se touto smlouvou (zakoupením vstupenky či obdržením identifikačního náramku) zavazuje v celém areálu festivalu a na všech ostatních místech, kde probíhá festival, dodržovat následující Podmínky účasti na festivalu Friends Fest:

1) Pro účastníky festivalu platí přísný zákaz vnášení a užívání skleněných nádob, včetně lahví, dále plechovek, deštníků, hořlavin, zbraní jakéhokoliv druhu, psychotropních látek, předmětů ohrožujících bezpečnost a pyrotechnických předmětů! 

2) Pořadatel festivalu je oprávněn při porušení těchto podmínek odstoupit od smlouvy o účasti na festivalu Friends Fest a účastníka festivalu vyvést pomocí ochranné služby z areálu či místa konání festivalu a nevpustit jej zpět do areálu.

3) Pořadatel festivalu je oprávněn dávat nezbytné pokyny účastníkům festivalu za účelem zachování bezvadného průběhu festivalu, bezpečnosti účastníků a ochrany majetku. Měnit program festivalu, vč. účinkujících v případě neočekávaných událostí (povětrnostní podmínky, nehody, zdravotní stav účinkujících apod.).

4) Účastník festivalu se zavazuje udržovat pořádek a chovat se slušně k ostatním účastníkům festivalu a pořadatelům a ani jiným způsobem nenarušovat průběh festivalu. Dodržovat podmínky účasti na festivalu, pokyny pořadatelů a právní předpisy. Prokázat se při každém vstupu do areálu identifikačním náramkem umístěném na zápěstí ruky nebo platnou vstupenkou.

5) Účastník festivalu se zavazuje že odpovídá za veškerou škodu, kterou způsobí.

6) Pořadatel festivalu neodpovídá za škodu na majetku či zdraví účastníků festivalu, pokud není tato škoda zaviněná porušením právních předpisů a v přímé souvislosti s tímto porušením.

7) Účastník souhlasí, že fotografie a videozáznamy s jeho osobou mohou být pořadatelem použity pro propagační účely, bezplatně.

8) Vstup se psy a jinými zvířaty není obecně zakázán, ale není také doporučen, jelikož v areálu festivalu bude hodně hluku z motorových vozidel, hlasitá hudební produkce, v sektoru military pak bojové ukázky s velmi hlasitou střelbou a v závěru akce pak ohňostroj. To vše může u vašeho mazlíčka vyvolat nepředvídatelné negativní reakce, které můžou v konečném důsledku ovlivnit jeho zdraví a samozřejmě i narušovat průběh festivalu. Potom by se mohlo jednat i o porušení Podmínek účasti na festivalu Friends fest (bod 4), což by mohlo vést i k uplatnění bodu 2). Účastník za přítomnost svého zvířete na festivalu nese plnou zodpovědnost!!!

9) Změna programu vyhrazena!